PROFESSIONALS

 

Vandaag maken families na donorconceptie  openlijk deel uit van de maatschappij. Hierdoor krijgen professionals zoals fertiliteitscounselors, genetici, gynaecologen, vroedvrouwen, huisartsen, kinderartsen, leerkrachten, juristen, psychologen, pedagogen, familietherapeuten, beleidsmakers, academici, …. te maken met families na donorconceptie in uiteenlopende gezinsfasen. De ervaring leert mij dat dat zelfs vaker gebeurt dan gedacht.

 

Ouders en donorkinderen op zoek naar ondersteuning worden vaak geconfronteerd met professionals die onvoldoende kennis en voeling hebben met de psychosociale implicaties van donorconceptie voor familieleden. Hierdoor wordt de geboden zorg ervaren als onvoldoende afgestemd op hun noden.

 

Om professionals te ondersteunen in hun zorg vertaal ik wetenschappelijke bevindingen naar handvaten voor ieders professionele context.

 

Klik hier voor de porfolio voor professionals.