Wie ben ik

 

Als klinisch psychologe leg ik me sinds 2000 toe op het begeleiden van kinderen, volwassenen en gezinnen die geconfronteerd worden met medische thema’s; sinds 2009 specifiek op het begeleiden van families na donorconceptie, hun netwerk en de betrokken professionals. Het raakvlak tussen psychologie en geneeskunde heeft me altijd geboeid: hoe geven mensen betekenis aan vaak levensveranderende situaties? Hoe kan ik informatie, handvaten en steun geven zodat betrokkenen de uitdagingen met vertrouwen kunnen aangaan?

 

Wetenschappelijk onderzoek helpt mij bij het beantwoorden van deze vragen. Daarbij is interactie met anderen essentieel. Want leren doe je van elkaar en kennis bouw je samen op. Uitwisseling en verbinding zijn voor mij echt sleutelbegrippen: tussen betrokkenen (ouders, kinderen, donoren, professionelen), tussen culturen, tussen wettelijke kaders en tussen disciplines (medische beroepen, psychologen, sociologen, juristen, ethici, …). Die uitwisselingen zorgen voor diepgaand en veelzijdig inzicht. Daarnaast vertaal ik onderzoek naar de praktijk en maak ik wetenschappelijk kennis graag toegankelijk voor iedereen,.

 

Klik hier voor een gedetailleerde CV.